İlan ve Duyurular

BAŞARA MAHALLESİ TARLA KİRASI İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait Başara Mahallesi Akçin Mevkiindeki 426 Parsel 34.900 m² tarla aşağıdaki şartlarda kiraya verilecektir.

    1-Tarla kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca 1 dekar Muhammen bedeli yıllık /75,00-TL üzerinden ihaleye çıkacaktır.

   2- İhale, Açık artırma suretiyle 17 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 10.00 da encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

   3-İhaleyi kazanan taraf, söz konusu tarlayı 01 Eylül 2023-01 Eylül 2025 tarihleri arasında ekip kaldıracak ve 01 Eylül 2025 tarihinde ön koşulsuz olarak Belediyemize teslim edecektir.

    4-Başvuruda bulunacak isteklilerden, Kimlik Fotokopisi, Adli Sicil Kaydı, Yerleşim Yeri Belgesi ve Belediyemize Borcu Yoktur Belgesi ile birlikte aşağıda belirtilen tutarlarda %3 geçici teminat istenecek olup tarlayı kiralamayı alan taraf aynı gün %6 kati teminatı tamamlayacaktır. Diğerlerinin teminatları aynı gün iade edilecektir.

    5-Başara Mahallesi Akçin Mevkiindeki 426 Parsel 34.900 m² tarlanın %3 Geçici teminat Bedeli 500,00 TL.’dır.     6-Tarlayı kiralayan taraf kiralama sonucunda 2 yıllık kiralama tutarı olan bedeli 2 eşit taksitte ödeyecektir. İlk Taksit Peşin son taksit ise 01 Eylül 2025 tarihine kadar Belediyemize yatırılacak süresinde ödenmeyen taksitlere yasal gecikme cezası uygulanacaktır.  Kiralama süresince herhangi bir değişiklik olması durumunda Belediye Başkanı tek taraflı olarak tam yetkilidir.