İlan ve Duyurular

7440 Sayılı Borç Yapılandırma Kanunu

12 Mart 2023 tarihinde Resmî gazetede yayınlanan 7440 sayılı Borç Yapılandırma Kanunun 1 inci maddesi birinci fıkrası (d) bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince,

Belediyelerce 2022 yılına ilişkin olarak 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk ettirilen vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamında olduğundan, 2022 yılına ilişkin olarak;  Belediyemizce 31/12/2022 tarihinden önce tahakkuk etmiş emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi yıllık olarak tahakkuk eden alacaklar Belediyemiz tahsilat memurluğuna şahsen başvuru yapılması şartıyla peşin veya 12 ile 48 ay arasında taksitlendirilmek suretiyle ödenebilecektir.

Vatandaşlarımızdan 2022 yılı öncesi Belediyemize emlak vergi borcu olanların 31 Mayıs 2023 tarihinden önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvuru yaparak bilgi edinmeleri rica olunur.