Haberlerİlan ve DuyurularMedya ve Basın Haberleri

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlanı (Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı)

İlçemiz Hacılar Mahallesi Taşlıbayır Caddesi üzerinde tapunun 20 pafta (Ardıçlık mevkii) 5263 parseldeki taşınmazda(Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak) İlçemiz Belediye Meclisinin 05/02/2015 tarih ve 2015-04-09 sayılı kararıyla kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-9754 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarih ve 130 sayılı Kararı ile tadilen kabul edilmiştir. Söz konusu 5263 nolu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi (b) bendi gereğince 25.03.2015 ve 25.04.2015 tarihleri arasında 1 ay süreyle ilan ve askıya İlçemiz Belediyesinde çıkartılmıştır. Duyurulur. 25/03/2015